İCRANIN GERİ BIRAKILMASI PROSEDÜRÜNDE DEĞİŞİKLİK

Bilindiği üzere 7343 sayılı İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 30.11.2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 2004 sayılı İcra İflas Kanunu (“İİK”) nezdinde birçok önemli değişiklik gerçekleştirilmiştir. İİK kapsamında yapılan değişikliklerden uygulamada en fazla karışıklık yaratan ise icranın geri bırakılması yani tehir-i icra sürecidir.

Bu doğrultuda, uygulamada icranın geri bırakılması (tehir-i icra) kararının Değişiklik Kanunu ile getirilen yeni sisteme göre temin edilmesi adına yapılması gerekenler aşağıda sıralanmaktadır:

  • Eski sistem ile aynı olarak istinaf veya temyiz başvurusu tahtında ilk derece mahkemesinden derkenar temin edilmesi,
  • Nakit teminat veya teminat mektubu vasıtası ile ilgili icra müdürlüğünden mehil vesikası talep edilmesi,
  • İcra müdürlüğü nezdinde hazırlanacak mehil vesikasının temin edilmesi,
  • İlgili icra hukuk mahkemesine icranın geri bırakılması (tehir-i icra) kararı vermesi adına başvuru yapılması. (İşbu başvurunun UYAP Avukat Portal üzerinden gerçekleştirilmek istenmesi halinde şu adımlar izlenmelidir: Hukuk Mahkemesi Dava Açılış > İcra Mahkemesi > Değişik İş > İlamlı Takip: İcranın Geri Bırakılması)

Anılı adımların takip edilmesi akabinde icra hukuk mahkemesi tarafından icranın geri bırakılması kararı tanzim edilecek olup ilgili icra müdürlüğüne bildirilecektir.

Yol Tarifi