Girişimcilik Hukuku

Dünya üzerinde kurulan girişimlerin %90’ı başarısızlık ile sonuçlanmakta, bu sonucun yaşanmasının altında ise pek çok farklı etken bulunmaktadır. Örneğin; girişim fikrinin hedef kitlesi belirlenmeden yola çıkılması, girişim için yeterli donanıma sahip olunmaması, fikrin hangi sorunu çözdüğünün tam olarak anlaşılamaması gibi. Birçok yenilikçi fikrin ve girişimin varlıklarını sürdürmeye çalıştırdıkları dönemden itibaren yatırım aşaması dahil olmakla beraber hukuk aleyhlerine işlemektedir. Başta fikri mülkiyet hukuku olmak üzere, şirketler hukuku ve sözleşmeler hukuku gibi hukukun birçok alt kırılımında hatalar yapmakta ve girişim son noktasına ulaşamadan faaliyetlerine son vermektedir. Aytekin Hukuk ekibinde bulundurduğu inovasyon odaklı genç avukatları ile girişimlerin hayata tutunabilmeleri adına gerekli tüm hukuki desteği sağlamaktadır. Fikrin yenilikçi yapısını koruyarak geleneksel hukuk normlarına uyarlanması ve girişimin hukuka uygun şekilde hayata geçirilmesi Aytekin Hukuk ailesinin bir numaralı hedefidir.

Yol Tarifi