İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Aytekin Hukuk Türkiye genelinde büyük organizasyonlara sahip kurumsal işverenlerin taraf olduğu davalarda işveren vekilliğini yürütmekte olup işverenlerin ihtiyaç duyabileceği bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, sosyal güvenlik hukuku, toplu fesih süreçleri gibi birçok alanda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Aytekin Hukuk aynı zamanda işçi sıfatını haiz müvekkillerinin işverenlere karşı açacağı davaları, davaların öncesindeki bildirim süreçlerini ve dava sonucu ortaya çıkacak alacakların tahsili süreçlerini yürütmektedir.

Yol Tarifi