Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Aytekin Hukuk olarak müvekkillerimize fikri mülkiyet haklarını koruma stratejilerinin oluşturulması noktasında tavsiye vermekte, telif hakları, marka, tasarım, coğrafi işaret, patent, faydalı model, bilgisayar yazılımı gibi fikri mülkiyet haklarının her alanında müvekkillerimize hizmet sunmaktayız. Hizmetlerimiz arasında müvekkillerimizin hukuk, ceza ve idare mahkemeleri ile TÜRKPATENT, WIPO ve EPO nezdinde temsili, davalarının ikamesi ve takibi, tahkim, arabuluculuk ve sair idari süreçlerde temsil, fikri mülkiyet haklarının tescil başvurularının yapılması, tescil başvurularına ve karara itirazlar, fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir, temlik ve sair sözleşmeler ve işlemler yapılması yer almaktadır.

Yol Tarifi