Ticaret ve Şirketler Hukuku

Aytekin Hukuk özel izne tabi şirketlerin kurulması da dahil olmak üzere her nevi şirketin kurulması, şirket esas sözleşmelerinin, hissedarlık, hisse satın alma ve hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi, şirketler nezdinde genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının gerçekleştirilmesi, şube açılışlarının gerçekleştirilmesi, sermaye artırımı/azaltımı, tür değişikliği işlemlerinin yürütülmesi, iç yönergelerinin hazırlanması gibi şirketin yolculuğu boyunca ihtiyaç duyabileceği danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. 

Tüm bunların yanında ticari hayatın gerekliliklerini de gözeterek müvekkillerinin haklarını ticaret hukuku tahtında korumakta ve bu kapsamda danışmanlık hizmeti haricinde dava takibi de gerçekleştirmektedir. Aytekin Hukuk olarak bu işlemlerin her aşamasının regülasyon ve uyum noktasında danışmanlık yapmakta ve müvekkillerimize ticari bir bakış açısıyla görüş ve destek vermekteyiz.

Yol Tarifi